Vásárlási feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek a Csima Richárdné által üzemeltetett www.vintagedekoracio.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály ( 17/1999. (II.5.) kormányrendelet ) értelmében a feltételeket elfogadja, ezért kérjük, rendelésének  véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el.

CÉGADATOK

Szolgáltató neve: Csima Richárdné EV
Székhely: 7900 Szigetvár Radován tér 4
Levelezési cím: 7900 Szigetvár Dózsa György u 3
Cégjegyzékszám: -

Nylvántartási szám:  50991828
Nyilvántartó Szigetvár Okmányiroda
Adószám: 67949689-2-22
Képviselő neve: Csima Richárdné
Mobil: +36-20-966-3426
email:vintagedekoracio@gmail.com

A SZERZŐDÉS TÁRGYA


A szerződés tárgya a www.vintagedekoracio.hu internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerhetik meg.  A termékek adatait, leírását és egyéb jellemzőit legjobb tudomásunk szerint töltjük fel. Ezeknek a valóságtól való eltérésükért felelősséget nem vállalunk. A weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásban foglalt szerződésnek, és azokat Csima Richárdné nem iktatja.

A SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA


A vásárlási szerződés a Csima Richárdné, mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A rendelés elfogadásához a Megrendelő  oldalon található név, postacím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név adatai szükségesek. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése, illetve szükség esetén a kapcsolatfelvétel érdekében kérjük. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk.

 

A VÁSÁRLÁS MENETE

A termékekre kattintva az oldal felhozza a webáruházban található összes terméket, termékkategóriákat. Amennyiben részletes információra kíváncsi, a képre kattintva a termék kinagyítható, illetve a képre húzott egér a kiegészítő információkat ad. A termék alatt található az egységár, a csomagolás módja és a rendelhető egységek megjelölése.
A termékek kosárba helyezése semmilyen kötelezettséget nem jelent sem az Ön, sem Csima Richárdné részéről. A kosárba helyezheti mindazokat a termékeket, amelyekről úgy gondolja, hogy meg fogja vásárolni. A későbbiek során azonban törölhet termékeket ( akár az összeset ) a kosárból, vagy újabbakat helyezhet bele még a vásárlás véglegesítése előtt.
A vásárlás elindításához adja meg a vásárolni kívánt darabszámot, majd kattintson a kosár feliratú gombra.  A képernyő jobb felső sarkában a kosár tartalma nézetre kattintva a kosár aktív tartalma látható a termékekkel. Amennyiben még vásárolni szeretne újabb termékeket, a bal oldalon elhelyezett kategória listára vagy a vásárlás folytatása gombra kattintva visszajuthat a webáruházba.
A kosár tartalma nézetben még utoljára lehetősége van módosítani az egyes termékekre vonatkozó megvásárolni kívánt darabszámot ( ekkor a darabszámot jelölő négyzet mellett található frissítés gomb megnyomása szükséges ), tételeket törölhet a  listából, illetve elküldheti a megrendelését.
A megrendelés elküldéséhez a regisztráció nélküli vagy a bejelentkezés felirat megnyomásával juthat el. Itt a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, mely kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kéri.
A rendelés összesítő oldalon utoljára áttekintheti  a megvásárolt termékeket, illetve informálódhat a rendelési összeghez tartozó szállítási díjról is. A termékek, illetve a darabszámok ekkor már nem módosíthatóak.
A megrendelést kizárólag futárszolgálat általi átvétellel teljesítjük.
A rendelés leadását követően rendszerünk azonnal, automatikusan küld egy e-mailt, megerősítést a rendelésben leadott termékek feltüntetésével, a vásárlás összegével és a fizetendő végösszeggel. A termékek kiszállításának dátuma a megrendelést követő 3-5 munkanap árukészlettől függően. Ha ez  egyéb okokból nem teljesülne,  kollégánk egy e-mailben jelzi a szállítás dátumát.
Felhívjuk minden kedves vásárló figyelmét, hogy az internetes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok értelmében, az áru megrendelése egyben kötelezettséget is keletkeztet a termék megvásárlására és átvételére, mivel  szerződés létre jön, ha a kereskedő automatikus visszaigazolását követően egy újabb e-mailben értesíti a vásárlót a megrendelés teljesítéséről, a termék kiszállításának időpontjáról.

 

 

VÉTELÁR


A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék  és a szállítási ár az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék  megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

 

RENDELÉSI, TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK


A www.vintagedekoracio.hu internetes áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
A rendeléseket rendszerünk e-mailben automatikusan visszaigazolja. A termékeket külföldre jelenleg nem áll módunkban szállítani.
Csima Richárdné a megvásárolt termékeket raktárkészlet függvényében legkésőbb 5-10 munkanapon belül küldi el, kivéve ha a megrendelés egyéb okból pl. mennyiség nem teljesíthető. Készletünk folyamatosan változik, ezért előfordulhat, hogy a weboldalon még szereplő termék már nincs készleten és megrendelését nem, vagy csak részben tudjuk teljesíteni. Természetesen ilyen esetben e-mailben értesítjük Önt és egyeztetjük módosított rendelését.

FIZETÉSI MÓD

A megrendelt áru kézhezvételekor kell a megrendelés összegét kifizetni készpénzben a futárnak, vagy előre utalással a megadott bankszámlaszámra.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Gls futárszolgálat juttatja el a vásárlóhoz. A kiszállítás határideje a rendelés feladásától számított 3*-5 munkanap.
A futárszolgálat minden nap hétfőtől péntekig , reggel 8 és délután 5 óra között kézbesíti a csomagot.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy nem tudjuk előre pontosan megmondani, hogy az adott területen mikor kézbesítenek a futárok. Általában igaz az, hogy a felvételt követő következő munkanapon, munkaidőben kézbesítenek, ám határozott időpontra történő kiszállítást nem tudunk garantálni. Amennyiben sem Ön, sem családtagja a várható kézbesítéskor nem tartózkodik otthon, akkor olyan címet adjon meg, ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot.
A Gls Ügyfélszolgálata :Telefon: (+36 29) 886 700
Mobil: (+36 20) 890-0660 (H - P: 08.00 – 19.00)rendelkezésre áll a csomagok szállításával kapcsolatban. A csomagküldés során 1500.- Ft a postaköltség, 

SÉRÜLT CSOMAG

Kérjük, hogy a dobozt kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjenek megvizsgálni. Ha olyan sérülést tapasztal a dobozon, mely a benne levő áru károsodására utal, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Ha a dobozon kívül kisebb sérülések vannak, az még vélhetően nem utal a benne levő termék sérülésére. Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban térítésmentesen cserélni a küldeményt.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Csima Richárdné rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított  30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Csima Richárdné részére az Elállási Időszak alatt.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát ebben a  pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi Csima Richárdnénak

Elállási nyilatkozat-minta

 

A fogyasztó elállási jogát vagy kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával, vagy – választása szerint – a

jelen nyilatkozat-minta kitöltésével és  Csima Richárdnéhoz történő eljuttatása útján (közlésével)

gyakorolhatja.

Csima Richárdné

7900 Szigetvár

Radován tér 4

Alulírott __________________________________________ (név és azonosító adatok) kijelentem,

hogy a köztem és Csima Richárdné között az alábbi termékek ___________________ (termékek

név és típus szerinti megjelölése) adásvétele tárgyában _____________-kor (szerződéskötés dátuma)

___________________ azonosító számon (megrendelés, vagy egyéb nyilvántartási szám megjelölése)

létrejött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20§-a alapján, a jelen nyilatkozatommal elállok.

Nyilatkozat kelte __________________ (hely, időpont); nyilatkozattevő fogyasztó nevének nyomtatott

betűvel feltüntetett és saját aláírása.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mai küldésének időpontját veszi figyelembe Csima Richárdné a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint Csima Richárdné részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket Csima Richárdné címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni a Csima Richárdné részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Csima Richárdné  a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti a Vásárlónak, amennyiben az elállás valamennyi, az adott megrendeléssel kiszállított terméket érinti. A visszaküldés költségét Csima Richárdné a Vásárló részére megtéríti, amennyiben azt a Vásárló a visszaküldéssel egyidejűleg Csima Richárdné számára hitelt érdemlően igazolja. Nem kerülnek azonban megtérítésre azon többletköltségek, amelyek Csima Richárdné által esetlegesen felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól a Vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, Csima Richárdné haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést Csima Richárdné a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i..

Csima Richárdné jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Csima Richárdné a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszaáru összeget Csima Richárdné minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján Csima Richárdné  a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő Csima Richárdné elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárlónak a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t

Csima Richárdné 7900 Szigetvár Dózsa Gy u 3

 

SZAVATOSSÁG

A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Partner érvényesíteni már nem tudja.

A vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

.A vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS


Internetes áruházunkban található információk alapján vásárolt termékek felhasználása a Vevő felelőssége. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetés szerinti felhasználásból származó semmiféle veszteségért, vagy kárért.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KAPCSOLAT, PANASZÜGYINTÉZÉS

Kérjük észrevételeiket, panaszaikat Csima Richárdné elérhetőségein tegyék meg:

7900 Szigetvár Dózsa Gy u 3

vintagedekoracio@gmail.com

Telefon: +36-20-966-3426

A beérkezett panaszokat megvizsgáljuk  és megválaszoljuk.

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz (fogyasztóvédelmi hatóság) fordulhat panaszával.


ADATVÉDELMI SZABÁLYZATKAPCSOLAT, PANASZÜGYINTÉZÉS

 

Kérjük észrevételeiket, panaszaikat Csima Richárdné elérhetőségein tegyék meg:

7900 Szigetvár Dózsa György u 3

vintagedekoracio@gmail.com

Telefon: +36-20-966-3426

 

A beérkezett panaszokat megvizsgáljuk  és megválaszoljuk.Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz (fogyasztóvédelmi hatóság) fordulhat panaszával.

Online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr